© Česká společnost ornitologická



Gabriela Dobruská
Pavel Procházka
Pavol Hejný
Jiří Kaláček
© ČSO